Vinura

Privacy statement

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met CEKA Handelsonderneming B.V. / Vinura House of Wines (hierna: CEKA/VHoW), Veerdijk 44, 1531 MS Wormer (KVK nr. 35022303).

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen; voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website; www.vinura.nl, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via de link / per Email), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen, of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat CEKA/VHoW in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. CEKA/VHoW gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het optimaliseren van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten door u bij CEKA/VHoW in opdracht gegeven;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • product- en/of dienstontwikkeling;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot CEKA/VHoW haar relaties en haar medewerkers;
 • het verzenden van een nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij alleen de persoonsgegevens van u verwerken die u ons vertrekt, zoals:

 • bedrijfsgegevens (NAW);
 • uw naam;
 • functie;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer.

Voor optimalisatie van onze site verwerken wij de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt; dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst; of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen, of moeten doen.

Wij gebruiken MailChimp als het automatiseringsplatform voor onze nieuwsbrieven. Hiervoor worden slechts uw naam en e-mail adres overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Gegevensbeveiliging

CEKA/VHoW maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het surfgedrag op onze site te volgen en daar waar gewenst, onze site te optimaliseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van CEKA/VHoW, of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. Dit kunt u doen via de link onderaan deze pagina, per mail; u kunt een e-mail te sturen naar info@vinura.nl; of telefonisch contact met ons op nemen via 075 700 0056 op maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 16.30 uur; op vrijdag tot 15.45 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens:
CEKA Handelsonderneming B.V. / Vinura House of Wines
Veerdijk 44
1531 MS Wormer

KVK nr. 35022303

T: 075 700 0056
F: 075 621 6811
E: info@vinura.nl
www.vinura.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

(Versie: 1.0 / 25 mei 2018)